Sodno tolmačenje

Besedi sodno tolmačenje se pogosto uporabljata za dve različni storitvi, ki pa ju zaradi potrebne usposobljenosti tolmača oziroma prevajalca spravljamo v isti koš. Delo zapriseženega sodnega tolmača obsega prevajanje občutljivih pravnih listin (pogodb, zakonov, potdil, pooblasti, ipd.), ki morajo ob prevodu prenesti tudi pravno veljavo. Tu govorimo o sodno overjenem prevodu besedil.

Druga storitev pa je tolmačenje pri sklepanju pogodb ali izvrševanju upravnih postopkov pred pristojnimi organi, kjer v postopku sodeluje ena ali več tujih strank, ki si izmenjujeta podatke s pomočjo tolmača.

Obe storitvi zahtevata posebej usposobljenega in pooblaščenega sodnega tolmača, ki v eni osebi združuje pravnega strokovnjaka in jezikoslovca. Pri nas nudimo storitve sodnega tolmačenja za vse pomembne evropske jezike. Naziv stalnega sodnega tolmača ureja in podeljuje državna uprava Republike Slovenije.

contact contact